IoT 102 – IoT ve Örnek Uygulama Alanları

İlk yazımızda “IoT nedir?” sorusu üzerinde durmuştuk ve IoT 101 tadında bir yazı hazırlamıştık. Şimdi sıra geldi birazcık uygulama alanlarını konuşmaya… Nerede kullanılır bu IoT? Çok geniş kullanım alanlarına sahip olmalarına rağmen en yaygın olarak bilinen tipleri taşıma ve lojistik yönetiminde, akıllı ev, şebeke (smart grid) ve şehirlerde kullanımlarıdır…

IoT 102 – IoT ve Örnek Uygulama Alanları

İlk yazımızda “IoT nedir?” sorusu üzerinde durmuştuk ve IoT 101 tadında bir yazı hazırlamıştık. Şimdi sıra geldi birazcık uygulama alanlarını konuşmaya… Nerede kullanılır bu IoT? Kullanım alanları aslında çok geniş olan bu cihazların en belirgin özelliği adından da anlaşılacağı üzere internete bağlanabilmeleridir. Bu şekilde veri alıp göndererek herhangi bir yerden herhangi bir yerdeki cihaz kontrol edilebilir.

Çok geniş kullanım alanlarına sahip olmalarına rağmen en yaygın olarak bilinen tipleri taşıma ve lojistik yönetiminde, akıllı ev, şebeke (smart grid) ve şehirlerde kullanımlarıdır. Aslında kendimizi bunlarla kısıtlamamıza da gerek yok. Her şey bir IoT cihaz olabilir, şu anda etrafına bak ve sadece hayal gücünü serbest bırak.

 

Kargom nerede diye soruyorsan;

  Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden biri hem kargonun yer takibi hem de anlık olarak sıcaklık, nem gibi bilgilerini kurduğu bir sistemle izleyebilmekte ve gerektiğinde müdahalelerde bulunabilmektedir. Taşıma işlemini yaparken kullandığı araçlara sensörler ekleyerek anlık bilgileri almış ve sonucunda da otomatik olarak hangi durumda ne yapılması gerektiği bilgisayara öğretildiğinden, sistem de hemen anlık bir şekilde müdahale edilebilme imkanına kavuşmuştur. Bu şekilde her şey otomatikleşmiş ve insan hatası payı çok düşük bir seviyeye indirilmiştir.

 

Eve gelince kahvem hazır olsun istiyorsan;

  Bu kullanım dışında günümüzdeki en trend konulardan biri olan akıllı evler de IoT uygulamalarına güzel bir örnek oluşturur. Aslında birçok farklı tipleri bulunmasına rağmen aslında amaç aynıdır. İnsan hata payını en aza indirip, otomatikleşme ve ne zaman ne yapması gerektiğini bilen cihazlar ile hayatı kolaylaştırmaktadır. Bu konu üzerine ülkemizden de birçok şirket ve start-up çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Düşünün ki eve geldiğinizde evinizin sıcaklığı tam istediğiniz gibi veya evden çıkarken ışıkları açık unutmanıza rağmen bu akıllı ev otomasyonu kimsenin olmadığını anlayarak ışıkları kapayabiliyor. Aslında siz ne isterseniz onları yapabiliyorsunuz. Hayal gücünüze göre her şey mümkün ve en güzel yanlarından birisi de biraz programlama biraz da donanım bilgisiyle evde, insanlar kendi kendilerine bile bir şeyler geliştirebilecekler. Bu şekilde insanların da yaratıcılıkları tetiklenmiş olacak ve yeni uygulama alanları da ortaya çıkacaktır.

 

 

Ben elektriğimi üretir fazlasını da satarım diyorsan;

  Benim en çok ilgimi çeken uygulama ise akıllı şebekeler yani smart-grid. Aslında bildiğimiz klasik elektrik şebekesinin Tesla`dan beri değişmeyen tasarımının internetle birleşmiş biçimi. Günümüzde Türkiye`de de kullanmaya başlanması düşünülen ve aslında perakende elektrik satış için bir gereklilik olan bu sistem, altyapı tam olarak hazır olduğunda çok daha yararlı olacaktır. Bu şekilde kişiler istediği satıcıdan elektrik alabilecek ve de eğer ki kendisi de üretiyorsa bunu satabilecektir. Sistem aslında şebeke hareketlerinin incelenip, hangi bölgede ne kadar ihtiyacın tespitiyle ortaya çıkmış ve daha sonra geliştirilerek producer ve costumer arası ilişkiyi düzenleyen bir konuma geçmiştir. Costumerlar da bir yandan üretimi başlayarak prosumer kavramını ortaya çıkarmıştır. Prosumerlar kendi elektriğini üreten, gerektiğinde şebekeden alan ya da fazla ürettiğinde şebekeye gönderen müşteri tipidir. Smart-grid teknolojisi kullanımı arttıkça, bu tarz faydaların yanında arıza tespiti de kolaylaşmış ve şebekelerdeki aşırı yüklenmeler kontrol altına alınabilmiştir.

 

  

Kısaca yeni yeni hayatımıza girmeye başlayan bir kavram olmasına rağmen, çok kısa bir zamanda hayatımızda çok büyük bir yer kaplayacak teknolojidir IoT. Buradaki örnekler aslında uzaydaki bir toz tanesi gibi kalır. Her yerde, her şeyde istenildiği gibi kullanılır. En güzel yanıysa hayal gücünün sınırsızlığı kadar bu da sınırsızdır. Her ihtiyaç için bir cihaz tasarlanıp yapılabilir. 20 yıl sonrasını düşündüğümüzde aslında çevremizdeki her şeyin akıllı hale geleceğini ve birbirleriyle iletişim kuracağını öngörmek zor bir şey değildir. Işte tam da o noktada IoT cihazlar devreye giriyor ve hayatımızı kaplıyor. Hem de yapımı gittikçe kolaylaşacak bir şekilde. Düşün, tasarla, yap ve kullanmaya başla…

 

Yazar: Özgür Can Milletsever

Comments are closed.